سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مجیری – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
علیرضا بخشایی – ِDept. Elec. Eng. Queen’s Univ., Canada
مسعود شفیعی – دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

چکیده : در بسیاری از کاربردهای مهندسی سیگنال هایی که باید پردازش شوند، رفتار تناوبی از خود نشان داده آنها را می توان با یک سیگنال سینوسی و یا مجموع سیگنال های سینوسی مدل نمود . یک الگوریتم که توانایی استخراج سیگنال های سینوسی از نویز و بهبود سیگنال به نویز آنها را داشته باشد، در شاخه های مختلف مهندسی می تواند کاربرد داشته باشد . در این مقاله یک الگوریتم وفقی برای تخمین فرکانس اصلی و استخراج مؤلفه های یک سیگنال تناوبی ارائه می شود . ساختار الگوریتم پیشنهادی شامل n فیلتر شکاف دار مرتبه دوم است که فرکانس مرکزی آنها با یک قانون نظیم می شود . این فرکانس مرکزی همان فرکانس اصلی سیگنال تناوبی است . تحلیل پایداری این الگوریتم بر اساس قضیه معدل گیری با فرض وفقی شدن کند انجام می پذیرد .