سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی علاقه بند – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم دانشکده برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مجید سلیمانی پور – کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده برق دانشگاه امام حسین (ع)
محمدرضا عارف – آزمایشگاه تئوری اطلاعات و مخابرات امن دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک طرح امضارمز جدید و امن مبتنی بر خمبیضوی پیشنهاد شده است. بواسطه الگوریتمهای امضارمز توابع امضای دیجیتال و رمزنگاری با هم ترکیب شده و هزینه محاسبات و طول پیام ارسالی از وضعیت امضاء-سپس-رمز کمتر میشود. این طرح پیشنهادی علاوه بر داشتن خصوصیات محرمانگی پیام، اعتبار، یکپارچگی، غیر قابل جعل کردن و انکارناپذیری پارامترهای امنیت پیشرو و تأیید همگانی مستقیم را نیز دارا میباشد. در این طرح، قاضی بدون نیاز به کلید خصوصی فرستنده بطور مستقیم و تنها در یک مرحله قادر به تأیید امضای فرستنده است. از طرف دیگر در صورتی که کلید خصوصی فرستنده آشکار شود محرمانگی و اعتبار پیامهای امضارمز شده قبلی همچنان پابرجا است. با توجه به کارآمد بودن این طرح از نظر هزینه محاسبات و داشتن کلیه پارامترهای امنیتی میتوان از این طرح در سیستمهایی نظیر کارتهای هوشمند و همینطور مخابرات سیار استفاده کرد.