سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبداله مصطفائی – پژوهشگاه نیرو ایران
سوسن داوری – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

سیستم پیش تصفیه آب نیروگاه ها با در نظر گرفتن نوع منبع تأمین آب ( سطحی – عمقی ) و کیفیت آن و همچنین براساس کیفیت انواع آب مورد مصرف در قسمت های مختلف نیروگاه که میزان خالص سازی و تصفیه می نماید، انتخاب می گردد . کلاریفایرها در واحدهای پیش تصفیه آب نیروگاه های بخاری نقش مهمی بهده دارند . وظیفه آنها در درجه ا ول حذف مواد معلق جامد و در صورتی که سختی و قلیائیت آب بالا و سیستم خنک کن از نوع برج تر با سیکل نیمه باز ( ظرفیت آب جبرانی بالا ) باشد، بسیار مقرون به صرفه است که فرآیند سختی زدائی، کاهش قلیائیت و حذف جامد آب بطور توأم در کلاریفایر انجام گیرد . همچنین در طراح ی سیستم تصفیه آب بی یون متشکل از مبدل های یونی، وجود کلاریفایر مقدار زیادی از بارهای کاتیونی و آنیونی وارده بر مبدل ها را کاهش داده و نتیجتاً هزینه های سرمایه ای و عملیاتی کاهش می یابد .
بمنظور دستیابی به راندمان بالا در حذف توأم مواد معلق و سختی، از کلاری فایرهای لجن برگشتی که بالاترین راندمان را در فرآینهای فوق الذکر جهت تصفیه آب با ظرفیت بالا داراست، استفاده می گردد . هدف از این تحقیق بررسی مکانیسم و طراحی بهینه کلاریفایرهای لجن برگشتی براساس کیفیت آب خام ورودی جهت ایجاد آب با مشخصات مورد نیاز از نظر سختی و مواد معلق جامد برای هر نیروگاه می باشد .