سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن احتشامی معین آبادی –

چکیده:

براساس نتایج بازدیدهای صحرای به‌عمل آمده مشخص شد که عدم همخوانی منابع مختلف در معرفی گسل طالقان ناشی از توصیف گسل‌های مجزا است. بر این اساس گسل جنوب طالقان که برای تفکیک گسل کهنه ده نامیده شده است گسلی بزرگ زاویه باشید به سمت جنوب بررسی می‌شود که از جنوب و غرب شهرک طالقانی آغاز و دست کم تا روستای گاجره به‌طول ۱۰۰ کیلومتر ادامه پیدا می‌کند گرچه به نظر می‌رسد امتداد آن به سمت شرق قابل پیگیری باشد. این گسل که در گذشته عملکرد معکوس داشته واحدهای کامبرین و قدیمی‌تر را بر روی سازنده کرج در شمال رانده است. براساس خش لغزهای موجود و جابجایی آب راه‌ها جوان‌ترین حرکات گسل به صورت راستالغز چپ گرد با مختلف کمر کوس معرفی می‌شود. در شمال گسل کهنه ده ، خانگی طالقان در واحدهای سازنده کرج عمل کرده است. این گسل با شیب کم به سمت شمال از شرق دره کرج تا گردنه عسلک ادامه می‌یابد. با توجه به پهنه گسل در گردنه عسلک انتظار می‌رود طول گسل به سمت غرب گردنه عسلک قابل توجه باشد که نیاز به مطالعه دارد.