سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل کریمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست ، دانشگاه صنعتی مازندران
محمد کریمی نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ابراهیم کریمی نژاد – کارشناس عمران
حامد رضا حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

سطوح متخلخل سطوحی نفوذپذیر هستند که به علت ویژگی های ساختاری آن ،شرایط عدم ایجاد رواناب سطحی و نفوذ کامل ان را ممکن می سازند ازطرفی سطح سفره های آب زیرزمینی رو به کاهش است و هزینه های زیادی دربلند مدت صرف تغذیه سفره آبهای زیرزمینی میگردد این درحالیست که ما مبالغ کلانی را نیز به منظور جمع آوری ،کنترل و انتقال آبهای سطحی درشهرها و کلان شهرها هزینه می نماییم .دراین راستا به مزایا و سودمندیهای سطوح متخلخل پرداختیم .طبق آزمایشات انجام شده درکشورهای مختلف سطوح متخلخل علاوه برکنترل آبهای سطحی و تغذیه آبهای زیرزمینی درحذف آلاینده ها (فلزات سنگین ،فسفر،نیتروژن و … ) مواد معلق و محلول و BOD و COD نیز موثر می باشد .درضمن باعث کاهش آلودگی صوتی می شود همچنین باعث افزایش ایمنی عبور عابرین پیاده و سواره می گردد و درنهایت افزایش ایمنی ،راحتی و آسایش را درزندگی شهری به همراه دارد . دراین مقاله شیوه اجرایی این سطوح متخلخل و مکانهای قابل استفاده ازاین سطوح و انواع را مورد بررسی قرار می دهیم و درنهایت پیشنهادات لازمه را برای اجرای این روش را درایران را ارائه خواهیم نمود .