سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علاءالدین بهروش – استاد دانشکدة عمران دانشگاه تبریز
افشین موفقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

امروزه تحقیقات بسیار وسیعی در مورد قاب های فلزی و مقاوم سازی آنها در مقابل نیروهای زلزله انجام می گیرد . به خصوص در قاب های فلزی مهاربندی شده که با اتصالات مفصلی هستند تنها سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی این سیستم می باشد . در قاب های خمشی ن یز استفاده از سیستم مهاربندی ترکیب بسیار مقاوم و مطمئنی در برابر نیروی زلزله است . با این وجود به نظر می رسد با توجه با شکل های متعدد مهاربندهای رایج و معرفی شده در آیین نامه های معتبر دنیا هنوز جای تحقیق و مطالعه روی شکل مهاربند و پیشنهاد شکل های جدید و یا ترکیب چند حالت مهاربندها با هم و استفاده از مستهلک کننده های انرژی بسیار مهم است . به همین دلیل در این مقاله سعی بر این است که شکل های جدید مورد استفاده در دنیا و همچنین شکل های نوین مهاربندهای همگرا و واگرا مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مقایسة آنها با حالت های پیشین (رایج) مورد مطالعه قرار گیرد.