سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا نوری – کارشناس ارشد مکانیک _ طراحی کاربردی

چکیده:

واگنهای مولد برق در سازمان قطارهای مسافری بواسطه تولید انرژی الکتریکی و ارتباط نزدیکی که با آسایش مسافرین دارد , از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است . بکارگیری و اجرای روشهای پیش بینی خرابی و مراقبت وضعیت ، یکی از اهداف کارخانه برق واگنها و مولدهای برق جهت این واگنها , میباشد. جهت آماده بکار بودن و قابلیت اطمینان بالا در ماشی ن آلات
مکانیکی و بخصوص تجهیزات و ماشین آلات الکتریکی واگنهای مولد برق , بکارگیری و اجرای آنالیز حرارتی در دستورکار این کارخانه قرار گرفته است . تجزیه و تحلیل و تفسیر آنالیز حرارتی براساس شرایط تجهیزات, استانداردها و دمای مجاز آنها انجام م یگیرد و برای ن اساس سرویس ها و تعمیرات مربوطه انجام می شود. در این مقاله تئوری , الویت بندی تجهیزات و زمان انجام کار ,
عوامل و فاکتورمهم , روشهای جم ع آوری اطلاعات و داد هها و تجزیه و تحلیل آنها، تعیین معیارها و استانداردها , برآورد و تعیین صرف هجوی یهای اقتصادی و برخی نتایج انجام آنالیزحرارتی برروی واگنهای مولد برق ارائه میشود.