سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدون فرداد – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درکشور ما در هر سال مبالغ هنگفتی صرف اجرای پروژه های ساخت و ساز، در قالب طرح های عمرانی ، غیر عمرانی و خصوصی می شود. اما اغلب این طرح ها و پروژه ها به دلیل وجود عوامل گوناگونی با طرف زمان و هزینه ای بیش از زمان و بودجه مصوب و از پیش تعیین شده آن ها (صرف نظر از آثار و تورم مستمر و متوالی) به انجام می رسند. یکی از کاستیهای بسیار جدی در عرصه مدیریت ساخت و ساز کشور ما عدم برقراری یک سیستم معین (Formal system) برای محاسبه و استخراج هزینه های واقعی فعالیتهای مختلف در طی اجرای کارهامی باشد. بدون تردید هر شرکتی برای تخمین سود و زیان خود، در مدت اجرای پروژه ، روشی را ابداع می کند. ولی مادامی که این روش به شکل سیستماتیک واصولی نباشد، همواره طر فراموش کردن و یا در نظر نگرفتنبرخی از هزینه ها وجود دارد و ممکن است که مسئولان امر با نتایج غیر منتظره و اغلب ناگواری مواجه گردند.
اطلاع از هزینه واقعی یک پروژه قبل از شروع آن از اهمیت زیادی برای کارفرمایان و پیمانکاران برخوردار است. در این مقاله به معرفی اجمالی رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) پرداخته می شود. لازم به ذکر است، در این روش هزینه های متغیر، ثابت و بالاسری هر پروژه با استفاده از کلیه فعالیتهای مورد نیاز آن پروژه مشخص می شود. از مزایای عمده این روش، آشکار ساختن هزینه واقعی پروژه ، بهبود و توسعه تصمیم گیری و افزایش احتمال برنده شدن در مناقصه ها می باشد.