سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب کریمی جشنی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علی پورکریمی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه شیراز

چکیده:

انجام تحقیقاتی جامع پیرامون کیفیت آب رودخانه ها با استفاده از ابزارهای مدیریتی همچون مدلهای ریاضی و کامپیوتری به منظور آگاهی از روند تغییرها و پیش بینی کیفیت آب آنها با توجه به برنامه های آینده توسعه شهری، کشاورزی، وصنعتی امری ضروری بنظر می رسد. در خصوص آلودگی رودخانه ها مدلهای فراوانی وجود دارد که کاربرد و محدودیت هر کدام با توجه به اهداف پیش بینی شده در مدل مشخص می شود. مدل QUAL2K آخرین مدل از سری مدلهای QUAL می باشد که قابلیت انجام تجزیه و تحلیل عدم قطعیت را دارامی باشد. این مدل می تواند معادلات مربوط به رودخانه ها را هم در شرایط دائمی و هم شبه دینامیکی حل کند. در این مقاله ضمن شرح روابطحاکم بر مدل QUAL2K، به نحوه کاربرد آن در شبیه سازی کیفیت آب رودخانه قره آغاج در استان فارس پرداخته شده است و نشان داده شده که نتایج شبیه سازی با نتایج اندازه گیری مطابقت خوبی دارند.