سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباد اخوان زنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا یونسی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مخازن هیدروکربوری ، ساختارهای متخلخل طبیعی موجود در زیر زمین هستند که ممکن است وسعتی بالغ بر چند هزار متر مرعب و ضخامتی در حدود چند صد متر داشته باشند. نفت در ارتباط با آب و گاز در خلل طبیعی سنگهای کربناته وماسه سنگها یافت می شود. جریان سیالات در محیط سنگی به علت بر هم کنش چند فازی نفت، آب و گاهی اوقات گاز و محیط ناهمگن مخزن بسیار پیچیده می باشد. آگاهی از جزئیات واکنشهای موثری که در ابعاد خلل و فرج اتفاق می افتند. درجهت پیاده سازی مدلهای ریاضیاتی مناسب در پیش بینی کارکرد مخازن، ضروری به نظر می رسد. توصیف و پیش بینی ریاضی رفتار جریان سیال با مشاهده مستقیم محیط واکنش میسر می شود و از آنجا که اینمساله در محیط متخلخل واقعی به علت طبیعت مات (opaque) آن میسر نیست، مدلسازی به کمک میکرومدلها و با استفاده از مدلهای دو بعدی شفاف (transparent) متناسب با ساختار (structure) سنگ مخزن (محیطهای دست ساز) می توانند درمشاهده و فهم مسائل فیزیکی مطرح در این محیط ها و چگونگی توزیه سیالات مثمر ثمر واقع گردند. این مساله به ویژه در فرایندهای ازدیاد برداشت می تواند دید بهتری از وضعیت مخزن در اختیار متخصصین قرار داده و در تعیین روش مناسب ازدیاد برداشت و همچنین روشهای کنترل مخزن مفید واقع شود. دراین مقاله بر آنیم تا به معرفی میکرومدلها (micromodels) نحوه ساخت و کاربرد آنها در شبیه سازی جریان سیالات در مخازن هیدروکربوری پرداخته شود.