سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی بدری – مربی پژوهشی، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا

چکیده:

ایران کشوری است که چهارپنجم مساحت آن از تابش روزانه ۴/۵ تا ۵/۴ کیلووات ساعت بر متر مربع برخوردار می باشد. این انرژی رایگان را نباید از دست داد زیرا بر اساس مطالعات انجام شده در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ شمسی) نیاز سالیانه گرمایشی منازل وساختمان ها در ایران در حدود ۷۶۰ مگاژول خواهد شد [۱و۲] . برای جبران این نیاز، نباید تنها به انرژی های فسیلی بسنده کرد زیرا وضعیت اینگونه انرژی ها و الگوی مصرف آن در ایران چندان رضایتبخش نیست. با آنکه تقاضای نهایی انرژی کشور درسالهای اخیر در جهت افزایش اهمیت نسبی گاز طبیعی درمقابل نفت تغییر کرده، طبق برنامه سوم توسعه، رشد مصرف فرآورده های نفتی باید درحد ۲% باقیمانده و حتی تاحد امکان تنزل کرد. ولی می بینیم که در سالهای اخیر، مصرف چهار فرآورده اصلی نفت یعنی بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به غیر از نفت کوره بیش از روند مصوب برنامه های توسعه بوده است [۳]. از طرفی استفاده از انرژیهای نو مانند انرژی امواج، چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ فرهنگی، علیرغم پتانسیل های موجود ، هنوز نیاز به بررسی های کارشناسی دارد. با اینحال تجارب چند سال اخیر نشان داده که انرژی امواج می تواند جای خود را در بین سایر حاملهای انرژی، با توجه به شرایط ایران، باز کند. در این مقاله پتانسیلهای موجود در استفاده از انرژی امواج بررسی شده است.