سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حکم آبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور
محمد مختاری – سازمان پارکها و فضای سبز رفسنجان
علی زارع – شهرداری رفسنجان
علی اکبر پور محمدی – شهرداری رفسنجان

چکیده:

با توجه به پیشرفت سریع بشر در دهه های اخیر در زمینه های تکنولوژی و بهداشتی و در نتیجه افزایش جمعیت جهان تامین غذا از مسائل مهمی است که کشورهای مختلف با آن مواجهند.بدیهی است که این مشکل در کشورهایی که منابع آبی کمتری در اختیار دارند حادتر خواهد بود.واقعیت این است که دانشمندان از هم اکنون بحث هایی در مورد کمبود آب جنگ و نزاع هایی که بر سر مساله استفاده از آب بین بعضی کشورها رخ خواهد داد را شروع کرده اند.از طرفی کیفیت آبهای استحصالی بنا به برداشت بی رویه از سفره های آبهای زیر زمینیروز به روز کاهش می یابد.آب چاههای بیشتر استان های کشور بخصوص مناطق کویری روز به روز شورتر شده و بی کربنات های آن بیشتر می گردد. فضاهای سبز شهری نیز از این امر مستثنی نبوده است.در مناطق کویری کم آبی و کیفیت پائین آبهای مورد استفاده باعث گشته برگهای بیشتر درختان و درختچه های زینتی بیشتر مواقع سال یکروزه به خود گرفته و آنطور که باید نقش خود را در تلطیف هوای شهری و زیبایی فضای سبز یاری کنند ادا نمی کنند.آبیاری با این آبهای کم کیفیت حتی باعث گردیده خاک های مناطق فضای سبز شور و از حیظ انتفاع خارج گردند.بطوریکه بجز چند گونه مقاوم به شرایط تنش های آب و خاک اکثر درختان و و درختچه های سبز به تدریج خشک شده و یا در حال خشک شدن می باشند.و یا آنطور که می بایستی نقش خود را در فضای شهری بازی نمی نمایند.در چند سال گذشته دو رقم جدید از درختان پسته در اثر جهش های ژنی بطور تصادفی در باغات پسته مشاهده شده است.که یکی از این ارقام پسته برگ سیاه بوده که این رقم همانطور که از اسمش پیداست دارای برگ های سیاه مایل به بنفش بوده و از نظر عنصر فضای سبز درخت بسیار زیبایی است.این رقم پسته نر بوده و رشد مناسبی در سال دارد.رقم دیگر پسته نر مجنون می باشد که این رقم پسته نیز بطور تصادفی در کلکسیون پسته موسسه تحقیقات پسته کشور واقع در رفسنجان پیدا شده و در ظاهر شبیه توت مجنون می باشد.از آنجاییکه با توجه به تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات پسته کشور پسته یک رقم بسیار مقاوم به شرایط نامساعد آب و خاک می باشد.و تا شوری آب ۰۲ دسی زیمنس بر متر مربع را تحمل می نماید و همچنین به کم آبی مقاوم می باشد.برای یک عنصر مناسب کشت در فضای سبز شهری بخصوص درباوارهای خارج از شهر توصیه می شود.این ارقام در مقایسه با سایر درختان فضای سبز کم نیازترین درخت به آب آبیاری بوده بطوری که با ۳ یا ۴ آب در سال می توانند رشد مناسبی داشته باشند.همچنین از آنجاییکه این ارقام نر بوده در مناطق پسته کاری کشور می توانند به گرده افشانی درختان ماده کمک بسیاری نمایند.در این مقاله به خصوصیات این ارقام پسته پرداخته خواهد شد.و بعنوان یک عنصر مناسب در فضای سبز شهری معرفی خواهد شد.