سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رابعه صداقت – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بهروز اسکویی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

میدانهای الکترومغناطیسی ناهنجار و تغییرات خواص ال کتریکی لایه های سطحی زمین که می تواند قبل یا توام با زمین لرزه ایجاد شود برای دهه ها مورد بررسی قرار گرفته است . در این مقاله به معرفی پیش نشانگرهای الکترومغناطیسی و ذکر چند نمونه از زمین لرزه های پیش بینی شده توسط این پیش نشانگرها می پردازیم . برخی مکانیسم ها راجع به منشا پ یش نشانگرهای الکترومغناطیسی که انتظار می رود قبل از رویداد زمین لرزه تولید شده باشند، بحث می شود . طیف فرکانسی پهن سیگنال های الکترومغناطیسی تولید شده بوسیله نوسانات دوقطبی میرا شده که توسط فرآیند ریز شکست ایجاد شده ، شرح داده می شود . در این مقاله چند مثال از پیش نشانگرهای الکترومغناطیسی مرتبط با زلزله بیان می شود ، سپس مقایسه ای بین پیش نشانگ ر های الکترومغناطیسی ثبت شده برای چند زمین لرزه صورت می گیرد و در نهایت مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می گیرد .