سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه فراهانی – مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بهروز اسکویی – مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی انواع روش های پیش بینی یک زلزله از طریق مطالعه تغییرات پارامترهای الکتریکی پوسته زمین از جمله مقاومت ظاهری و پتانسیل الکتریکی حاصل از جریانات ای جاد شده حین وقوع پدیده ریز شکست وگسترش ریز ترک ها در لایه های زیر سطحی پوسته موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد . مکانیزم حاکم برایجاد سیگنال های سایزمو الکتریک و همچنین سایر ولتاژهای تلوریک پیش نشانگر مطرح می شود، چند نمونه عملی از پیش بینی یک زلزله هم راه نمودارها و شکل های مربوطه ارائه می گردد و در ادامه مطالبی در مورد مزایا و یا معایب روش های مختلف مطرح شده و راهکارهای عملی جهت تشخیص و حذف نویزهای احتمالی از داده ها ارائه می گردد .