سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرنوش شمس فرد – آز
احمد عبداله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستم های هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعت

چکیده:

در سالهای اخیر فعالیتهایی در زمینه یادگیری هستان شناسی انجام و روش ها، متدولوژی ها، ابزارها و سیستم های مختلفی نیز ارائه شده اند. این سیستم ها با داشتن وجوه مشترک بسیار از ابعاد مختلف با هم متفاوتند. در این مقاله با دسته بندی عوامل افتراق سیستمهای یادگیر هستان شناسی به معرفی چارچوبیشامل شش بعد اصلی برای مقایسه و ارزیابی این سیستم ها می پردازیم. هدف از پیشنهاد این چارچوب ارائه راهنمایی هایی برای محققین و کاربران هستان شناسی در جهت انتخاب صحیح یکی از ابزارهاو یا سیستم های یادگیر موجود و یا ارائه راهکاری برای ساخت یک سیستم یادگیر با ویژگی های متناسب با نیازشان می باشد.