سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی بدری – مربی پژوهشی، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا

چکیده:

وضعیت جو تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تابش ، دما، فشار هوا، باد، رطوبت و بارندگی است که هر یک به واسطه فرآیندهای پیچیده ای در جو تغییر می کنند. درمدل های عددی کنونی، بسیاری از تقریب های کنار گذاشته شده و با دقت خوبی رفتار واقعی جو را شبیه سازی می کنند. گرچه شیوه های پیش بنی امروزی بر محاسبات عددی استوار است، اما هنوز دست یابی به پیش بینی های جوی دقیق به منزله یکی از فعالیتهای اساسی هواشناسان قلمداد می شود. این مقاله که حاصل مروری بر روی مقالات جدید در این زمینه میباشد، به یک نمونه از روش پیش بینی غیر خطی انجام شده در اروپا که می تواند الگوی مناسبی جهت پیاده سازی در کشورمان بوده و مورد استفاده کارشناسان باشد اشاره نموده است.