سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صیامی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
محمدرضا جعفری زاده – دانشجوی دکترای زلزله شناسی مرکز تحقیقات مهندسی جهاد آذربایجان شرقی

چکیده:

در این مطالعه ابتدا کلیاتی درباره کامپوزیت های پلیمری و تاریخچه پیدایش آنها توضیح داده شده است. . سپس ویژگیهای این مصالح و همچنین ویژگیهای اجزای تشکیل دهنده این مواد، در ساختار کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است . آنگاه اشکال مختلف استفاده از این مواد در صنعت ساختمان توضیح داده ش ده و ویژگی های منحصر بفرد این محصولات در تقویت و مقاومسازی خارجی سازه های موجود در موارد خمشی، برشی، دورگیری مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه در مورد انواع مدهای خرابی حاصل در تیرهای تسلیح شده با کامپوزیت های پلیمری و مکانیزم های آنها بحث شده و راهکارهایی جهت احتراز از این نوع خرابی ها پیشنهاد شده است.