سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرج ا… فردوست – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نمونه های بدست آمده از دودکش های گرمابی واقع بر میدان های هیدروترمالی کف اقیانوس اطلس، از نگاه کانی شناسی، توسط میکروسکوپ انعکاسی ، میکروسکوپ الکترونی و اشعه ایکس، مورد مطالعه قرار گرفتند و کانی های مخلتی شناسایی شدند . مهمترین آنها سولفیدهای مس، آهن – مس و روی هستند. کالکوپییرت ، بورنیت و فاز Y عمده ترین کانی های مس – آهن هستند که فاز Y برای اولین بار در نهشته های اقیانوسی معرفی شد. سولفیدهای مس از جمله؛ کالکویزت، دیژنیت، کوولین و … دیگر کانی های مس هستند. فاز تتراگونال کالکوزیت که در دما و فشار بالا پایدار سات و در نهشته های قدیمی تر یافت نمی شود، در این تحقیق شناسایی شد. بورنیت در این مجموعه ترکیب شیمیایی متغیری نشان می دهد بطوری که سه نوع بورنیت شناسایی شدند که عبارتند از: بورنیت نرمال، بورنیت صورتی و بورنیت X . اسفالیرت عمده ترین کانی روی است که به شکل اولیه با اگرگات شعاعی و ثانویه بصورت کلوفورم، مشاهده می شود. سولفیدهای آهن در دودکش های روی در زون حاشیه ای تشکیل شده اند. پیروتیت بصورت بلورهای باریک و کشیده با جهت یابی متفاوت و گاهی بصورت متحد المرکز ، پیریت و مارکازیت به شکل گلبول های کلوفورم دیده می شوند. بخش خارجی دودکش ها توسط قشری از اکسیدها و هیدروکسیدهای اهن پوشیده شده است. انیدریت، باریت و کربنات های کلسیم، آهن و منگنز، عمده ترین کانی های غیر فلزی این مجموعه هستند.