سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب ملائی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

فعالیتهای ماگمائی در دوران اولیگومیوسن در شمال اهر و نفوذ آنها به درون نهشته های رسوبی کرتاسه موجب تغییرات شدید زمین شناسی و تشکیل انواع سنگهای دگرگونی همبری و کنتاکت متاسومانیسیم همراه با کانسارزائی اسکارن شده است. مضافاً بر تشکیل انواع اسکارنهای بیرونی، درونی و کانه اسکارن، و لاستونیت اسکارن با فاصله بیش از ۳۰۰ متر از محل همبری و درمنتها الیه شمال معدن مزرعه داخل آهکهای کریستالیزه بصورت یک رگه با جهت شمال غرب- جنوب شرق رخنمون پیدا کرده است. بر اساس مطالعه اشعه ایکس بخش عمده رخنمون را کانی ولاستونیت تشکیل می دهد که مقداری کانی فلدسیار و کلسیت آن را همراهی می کنند. آنالیز نمونه های فوق وجود ۴۶/۵۹% اکسید سیلیسیم و ۴۳/۱۴ درصد اکسید کلسیم همراه با ۳/۴۵ درصد و اکسید آلومینیوم و ۲/۲۸ درصد آهن را نشان می دهد. مواد فرار که مقدار آن ۲/۳۸ درصد است، بقیه ترکیبات همه کمتر از یک می باشند.