سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالله لطیفی قراملکی – کارشناس ارشد هوافضا، آزمایشگاه تحقیقات فضایی , دانشکده هوافضا , دانشگاه
مهران میرشمس – استادیار
حسن حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله تهیه کد تعیین بارگذاری موش کهای حامل سوخت مایع مورد بررسی قرار گر فته است . این کد مقادیر بارهای وارده در حالتهای استاتیکی و دینامیکی بر سازه موشک و نقاط و سطح هایی که بارهای مربوطه به آنجا وارد می شوند را محاسبه کند ،. در این کد با وارد کردن اطلاعات ورودی موشک حامل قادر خواهیم بود بارگذاریهای موشک حامل را به صورت تابعی از زمان و فاصله مقطع از سر موشک محاسبه کرده و بصورت نمودار مشاهده کنیم . نتایج کد و مدلهای بکار گرفته شده با مقایسه نمونههای موجود،ارزش گذاری شده و دقت مناسبی را در سطح طراحی مفهومی نشان میدهد.