سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن پورکرمانی – دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی
شهریار سلیمانی – کارشناس ارشد تکتونیک و همکار گروه شریان های حیاتی موسسه بین المللی زل

چکیده:

در مقاله حاضر با توجه به مرحله شناسایی سرچشمه های لرزه زا (Seismic Sources) به عنوان مرحله اول از مطالعات مربوط به «برآورد خطر زمین لرزه» (Seismic Hazard Assessment) که بیشترین تاکید مربوط به سرچشمه های اصلی می باشد که در فاصله صفر تا پنجاه کیلومتری نسبت به ساختگاه مورد مطالعه (Site) آرامش یافته اند، بر آن شدیم تا به انجام این مهم برای بخشی از کشورمان در جنوب شهرستان کرج و غرب شهر تهران بپردازیم. در فاصله مذکور در صورت وقوع جنبش شدیدی در هر یک از سرچشمه های لرزه زای اصلی «می توان» رفتاریغیر خطی را از کلیه سازه های مهندسی و غیر مهندسی انتظار داشت. این فاصله در مطالعات «برآورد خطر زمین لرزه » به عنوان فاصله «حوزه نزدیک» (Near field) شناخته شده است.