سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد پورمیرزایی – کارشناس ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محمدرضا کدوری – کارشناس ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون در محدوده شهرستان بافت استان کرمان و در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب غربی شهر بافت واقع شده است. محدوده مورد مطالعه مجموعاً با مساحت ۱۶۹۲۰۰ هکتار، محدوده ارتفاعی منطقه از ۱۰۰۰ متر دردشت ارزوئیه تا ارتفاع ۳۸۴۵ متر در قله خبر می باشد . براساس جمعآوری گیاهان ، در مجموع تعداد ۳۸ گونه گیاه اسانس دار از ۱۵ جنسجمع آوری و شناسایی گردید. بیشترین گونه ها مربوط به جنس های Nepeta 12 گونه) و Salvia 8 گونه ) می باشند . از تعداد کل گونه های اسانس دار ۸ گونه آن اندمیک می باشد. بررسی طیف زیستی گونه های گیاهی اسانس دار منطقه ، نشان داد که همی کریپتوفیت ها با ۱۸ گونه ۴۷/۴ درصد) و تروفیت ها با ۱۲ گونه ۳۱/۶ درصد) بیشترین تعداد شکل زیستی را شامل می شود . با بررسی کوروتیپ گونه های موجود مشخص شد که ناحیه رویشی ایران- تورانی ۶۳ درصد گونه ها و بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است