سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محبوبه حاجی رستملو –
سعیده کریمی –
محمدرضا مسعود –

چکیده:

لیگولا اینتستینالیس از خانواده لیگولیده و رده سستودها، عامل بیماری لیگولوز است. این بیماری از مهمترین بیماری ه ای ماهیان آب شیرین محسوب می شود. لارو پلرو سرکوئید در بچه ماهیان با اختلال در دستگاه گوارش و فشار به احشاء، موجب ضعف و مرگ شده و در ماهیان بزرگ با فشار بر دستگاه تولید مثل و گوارش سبب عقیمی و لاغری ماهی می شود. تاکنون موارد نیز از آلودگی انسان به لیگولاگزارش شده است. سد ستارخان بر روی رودخانه اهر چای و در استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است و از آب آن جهت شرب، زراعت و … استفاده می گردد. در بررسی علت تلفات ماهیان دریاچه سد ستارخان، وجود آلودگی انگلی intestinalis Ligula تشخیص داده شد. جهت شناسایی گونه های واسط در چرخه زندگی این انگل و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت رفع مشکل از جمله حذف میزبانهای واسط (پاروپایان پلانکتونی و ماهیان) و میزبان اصلی (پرندگان) که بیشترین میزان آلودگی و مهمترین نقش را در انتشار انگل دارند، اقدام به مطالعه زئوپلانکتون ها، ماهیان و پرندگان آبزی و کنارآبزی در منطقه گردید. نمونه برداری پلانکتونی بوسیله روتنر و لوله پلیکا و نمونه برداری ماهیان توسط پره انجام گرفت. جهت شناسایی پرندگان نیز از تلسکوپ استفاده شده و برای بررسی م یزان آلودگی، اقدام به شکار گردید. ضمن شناسایی زئوپلانکتون ها، ماهیان و پرندگان آبزی و کنار آبزی دریاچه، میزان آلودگی آنها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشانگر آلودگی ۱۶% از کل پاروپایان، ۵ گونه از ماهیان و ۱۶ گونه از پرندگان آبزی و کنار آبزی به انگل بودند.