سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
عظیم شهیدی – کارشناس ارشد پژوهشی و قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد
محمد کاظمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

از مدت ها قبل فکر منظر سازی جاده ها و بزرگراه ها، در کشورهایی که مبتلا به اقلیم خشک و نیمه خشک هستند وجود داشته است. شاید در کشور ما بتوان اولین اقدام عملی در این زمینه را منظر سازی بزرگراه تهران – کرج تلقی نمود به طوری که بخش میانی با گیاه آتریپکلس کانی سنس و جناح شمالی با استفاده از سوزنی برگها، تزئین شده است.
در سال های اخیر اندیشه مورد بحث در ابعاد وسیع مورد توجه دستگاه های اجرایی کشور قرار گرفت و نقطه اوج خود را در طرح درختکاری بزرگراه تهران- قم به نمایش گذاشت. دراستان خراسان نیزاز یک طرف با اجرای پروژه های جاده سازی و احداث بلوارها و اتوبان ها و از طرف دیگر با توجه به کم آبی و خشکسالی های اخیراحساس منظر سازی با استفاده از گونه های مقاوم به کم آبی بیش از پیش احساس گردید.
در این مقاله به بررسی فنولوژی، ریخت شناسی و ویژگیهای منظر گونه های مختلف درختی و درخ تچه ای مقاوم به خشکی که می تواند در منظر سازی جاده ها و بزرگراه های در دست احداث در سطح استان خراسان استفاده گردند اشاره خواهد شد.تعدادی از گونه های پیشنهادی به شرح زیر می باشد . کارته – نسی – قیچ – پرند- علف مار – ارمک – پلاس مورچه – دم گاوی – اشنان – درمنه – قره داغ – پنی زتوم – برازمبل- گل ماهور – سیاه داغ – پده – اسکنبیل – گز – زرشک گرگ تیغ – بادام کوهی- عقربان – پنج انگشت – تنگرس-و …