سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سعیده سادات میرزاده واقفی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:
استفاده از گیاهان بومی هر استان با توجه به عدم نیاز به سازگار شدن گیاه با محیط و صرفه جوئی در انجام آزمون و خطای ورود گونه ها ی جدید به محیط شهری موضوعی است که اگر شهرداریها و دست اندرکاران فضای سبز شهری به آن اهمیت داده و سرما یه گذار ی نمایند، میتوان در آینده ای نه چندان دور در سطح شهر به اجرا در آورد. در این تحقیق 14 گونه از گونههای بومی استان تهران که با بذر موفق به سبز شدن آنها شده و استقرار یافته اند، معرفی گردید. انتخاب گونه ها با در نظر گرفتن ارتفاع رویش از سطح دریا، مقاومت به کم آبی و زیبایی جهت فضای سبز شهری صورت گرفت. پس از طبقه بندی اطلاعات شامل سیستما تیک، ریخت شناسی، فنولوژی و خواهشها ی اکولوژیکی، چگونگی تکثیر و کاشت گیاهان مورد نظرمورد مطالعه قرار گرفت. تعدادی پس از جمع آوری بذرشان از طبیعت در گلخانه در گلدان کاشت شد و پس از رشد مناسب به عرصه منتقل گردید. از جمله گو نه ها ی انتقال یافته به Amygdalus lycioides ، Rosa canina ، Lycium depressum میتوان اشاره نمود . علاوه بر آن، 25 گونه جهت مناطق مختلف از جمله مناطق کوهستا نی، اطراف بزرگراهها و داخل شهر پیشنهاد گردید.