سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طاهره ثابت پورلنگرودی – کارشناس ارشد مرتعداری
محمدحسن جوری – مربی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
منیره ولی پور – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

مراتع بعنوان یکی ار سرمایه های اصلی این کشور از دیر باز مورد استفاد ه واقع شده اند و عموما تصور بر این بوده که تنها، علوفه تولیدی محصول اصلی مراتع می باشد . درحالیکه یکی از فرآورده های اصلی مراتع گیاهان دارویی اس ت . نخستین گام در راه مدیریت اصولی، مطالعه گیاهان دارویی منطقه و شناسایی دقیق و پراکنش جغرافیایی آنها می باشد . به منظور معرفی گیاهان دارویی در مراتع و کاربردها و فرآورده های آن، مراتع ییلاقی جواهرده رامسر انتخاب شد . پس از جمع آوری گونه های گیاهی در منطقه، با استفاده از منابع معتبر اقدام به شناسایی آنها گردید . از ۱۳۲ گونه گیاهی تعداد ۷۸ گونه گیاهی دارای خواص دارویی بو ده که شامل ۶۷ جنس و ۳۱ خانواده می باش د . از این تعداد گونه گیاه ی ۹/۰۹ درصد به خانواده Compositeae4/54درصد به خانوادهCruciferae 6/86 درصد به خانوادهLabiateae و۷/۵۴ درصد به خانوادهLegominoseae و ۵/۳۰درصد به خانوادهRosaceae و۶/۰۶ درصد به خانواده Umbeliferae و بقیه به سایر خانواده ها تعلق دارند. از آنجائیکه گیاهان دارویی به صورت قرص، شربت، قطره، پودر و … مورد مصرف افراد قرار می گیرد، لذا در این تحقیق نیز از این مقوله به گیاهان دارویی منطقه پرداخته شده است . نتایج حاصل نشان می دهد که گونه های گیاه ی مانند؛ آویشن، پونه، نعناع،انواع مریم گلی، بادرنجبویه ، بابونه، رازیانه و گل سرخ کاربرد بیشتری درترکیبات داروهای گیاهی مطالعه شده دارند با توجه به حضور گونه های متفاوت دارویی نظیر گونه های یاد شده در منطقه، مدیریت اصولی مراتع می طلبد که بر روی گیاهان دارویی به منظور کاهش فشار چرا و جبران درآمد نیز متمرکز شود