سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران
غلامرضا رفیعی – استادیار گروه شیلات و محیط زیست, دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران.

چکیده:

تالاب ها از نظر بوم شناسی دارای اهمیت فراوانی می باشند به طوری که در سایت کنوانسیون رامسر تالاب ها را زیست بوم های آبی معرفی کرده است که حافظ درخت تکاملی از تک سلولی تا جانوران عالی می باشند و از این رو بهترین بانک ژنی گیاهی و جانوری کره زمین، بعد از جنگل های بارانی به شمار می آیند. بعلاوه می توان تالابها را حافظ یک سوم گونه های جانوری در معرض خطر انقراض در جهان دانست . تالاب انزلی نیز بعنوان یکی از مهمترین اکوسیستم های آبی ایران و جهان، حفاظت و جلوگیری از نابودی آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به اعتقاد کا رشناسان یکی از مشکلات زیست محیطی که حیات تالاب انزلی را تهدید می کند ورود مهمان ناخواسته ای به نام آزولا به تالاب انزلی می باشد . در این مقاله سعی شده است با معرفی و بررسی برخی از خصویات این گیاه مهاجم، روش های صحیح مقابله با آن شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرد