سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مجید – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

چکیده:

حفظ و احیاء پوشش گیاهی در منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است. برای دستیابی به هدف فوق گیاهانی که با شرایط اکولوژیک یک منطقه سازگار می باشد مورد توجه قرار گرفته و شناسایی می شود.
مطالعه در زمینه خصوصیات گیاه شناسی دم گاوی صورت گرفت، در این مطالعه، به سیستماتیک، فنولوژی ، مرفولوژی ، آفات مهم، رویشگاه ، پراکنش ، گیاهان همراه و کاربرد گیاه دم گاوی توجه گردیده است.
با استفاده از فلورها و منابع گیاه شناسی و همچنین با مراجعه به هر باریم مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران در مرحله اول مناطق پراکنش اینگونه، مشخص گردید سپس با حضور در منطقهروی این گونه در استان اصفهان اطراف کاشان، ابوزید آباد، بندریگ و آران، ریگ بلند و همچنین چوبانان، حجت آباد، تکمیل اطلاعات پرداخته شد.
منطقه ریگ بلند آران برای جمع آوری اطلاعات فنولوژی در نظر گرفته شده که هر ۱۵ روز یکبار یادداشت برداری انجام گرفت. جمع آوری و شناسایی گیاهان همراه نیز با حضور در عرصه، انجام گرفت خصوصیات مرفولوژی این گیاه نیز با مطالعه نمونه های جمع آوری شده در مرکز تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشانگر آنند که گونه دم گاوی از خانواده لگوم با نام علمی Smirnovia turkestana Bunge می باشد و رویشگاه طبیعی این گونه شن زارهای بیابانی اقلیم خاص این گونه به روش کریمی منطقه ای خشک گرمبا زمستانهای کمی سرد می باشد. رشد رویشی اوایل اسفند آغاز شده و گلها در اردیبهشت ماه ظاهر و در اواخرخرداد درختچه پوشیده از میوه های نیام متورم به رنگکاهی می شود. در هر میوه ۴ بذر لوبیایی وجود دارد، تاج پوشش به ابعاد حداکثر ۱۰۰ ضربدر ۹۰ سانتی متر مشاهده می شود. باید با توجه به ریشه های عمیق این گونه، بهتر است در احیاء شن زارهای به کار گرفته شود.