سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم وفادار – دانشکده مهندسی برق دانشگاه شاهد
علیرضا بهراد –

چکیده:

این مقاله الگوریتم جدید ی برای موزاییک سازی اتومات یک تصاویر و ارتقای کیفیت تصاویر حاصل از آن را ارائه می کند . در این الگوریتم ابتدا نقاط گره توسط الگوریتم استخراج مشخصه از تصویر اول استخراج شده و نقاط تطبیقی انها در تصویر دوم محاسبه می شود . سپس با استفاده از روشهای آماری مناسب، مدل هندسی بین دو تصویر محاسبه شده و تطبیق های غلط حذف می شوند. برای افزایش دقت محاسبه مدل، محل نقاط گره و تطبیق انها با دقت جزء پیکسل محاسبه می شوند. سپس با استفاده از مدل محاسبه شده و بهره گیری از تکنیک های مختلف برای کاهش اثر شکاف و گسستگی لبه ها در ناحیه مشترک تصویر ها، تصویر موزاییکی ایجاد می شود. نتایج حاصل از اعمال این الگوریتم به تصاویر مختلف، نشان دهندۀ این است که کیفیت تصویر موزاییکی ایجاد شده نسبت به روشهای قبل بهتر بوده و می تواند به عنوان ابزاری در کاربردهای مختلف موزاییک سازی مورد استفاده قرار گیرد.