سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی صفائی – شرکت پتروشیمی مارون – دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا بخشائی – دانشگاه صنعتی اصفهان
یداله ذاکری – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چکیده : در این مقاله یک الگوریتم زمان بندی جدید جهت ارسال سه نوع دیتا ( دیتای پریودیک، دیتای آسنکرون بلادرنگ و دیتای آسنکرون غیر بلادرنگ ) برای سیستم هایی که بوسیلة شبکه های کنترلی برنامه ریزی و کنترل می شوند، معرفی می گردد . با توجه به این که اکثر مطالعات قبلی به ارائه الگوریتم های استاتیک با سرعت همگرائی بسیار پایین و ارسال یک نوع دیتا ( دیتای پریودیک ) برای سیستم های SISOپرداخته اند، در این مطالعه یک الگوریتم زمان بندی پویا باسرعت همگرائی بالا جهت ارسال سه نوع دیتا برای سیستم های کنترلی MIMO معرفی شده است . این روش زمان بندی پایداری سیستم های کنترل شبکه را با توجه به پارامترهای پلنت، کنترل کننده و قضایای مربوط به پایداری سیستم های کنترل شبکه تضمین می کند . همچنین تعیین
کوچکترین پریود نمونه برداری، تخصیص پهنای باند برای سه نوع دیتا و تضمین ارسال دیتا بین سنسور، کنترل کننده و محرک از جمله ویژگی های الگوریتم زمان بندی جدید می باشد . نتایج شبیه سازی های کامپیوتری عملکرد موفقیت آمیز الگوریتم فوق را جهت پیاده سازی در سیستم های کنترل صنعتی که از طریق شبکه های کنترلی برنامه ریزی و کنترل می شوند، نشان می دهد .