سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی چهرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
محمد رضا رضایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
عبدالحسین امینی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه در آنالیز و تعبیر و تفسیر لاگهای ژئوفیزیکی کاربرد نرم افزار مناسب امری اجتناب ناپذیر است. برنامه ی (Log-Analst) که در چهارچوب یک رساله کارشناسی ارشد در Excel نوشته شده با تلفیق داده های لاگ که توسط ابزار شولمبرژه (Schlumberger) حاصل شده اند، قادر است تصحیحات محیطی (Environmental Corrections) را برای داده های خام انجام داده و پارامترهای پتروفیزیکی مختلف را محاسبه کند. لاگهای مختلف که در این نرم افزار مورد تعبیر و تفسیر کمی و کیفی واقع می شوند. شامل لوگ نوترون، چگالی، سونیک، انواع لاگهای گاما و لاگهای مقاومت است و با این برنامه مقادیر آب اشباع شدگی ( Sw) نفت اشباع شدگی ( So) ، تخلخل (p)، درصد حجمی کانیهای مختلف و سایر پارامترهای لازم که در تفسیر سنگهای مخزن مورد نیاز است، محاسبه شده و نتایج به صورت انواع نمودار، هیستوگرام و Cross Plot ارائه می گردد.