سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزیزالله طاهری – دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه زمین شناسی
حسین وزیری مقدم – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

چکیده:

فوزولیناسه آب در سنگهای پرمین ایران از پراکندگی و تنوع زیادی برخوردار هستند. در ناحیه شیرگشت (برش باغ ونگ)، بخش قاعده ای سازند جمال از شیل و مارن بابین لایه های از آهک بیوزنیک تشکیل شده است. لایه های آهکی شامل شواگرینیدهای فراوانی هستند که بر اساس آنها سن بخش قاعده ای به بلورین نسبت داده شده است. در بخش پ بالایی با افزایش عمق از فراوانی شوراگرینیده کاسته شده ومنحصرا فوزولیناسه آی کوچک و متعلق به خانواده ازواینلیدا در رسوبات مشاهده می شوند. بافت سنگ (وکستون، وسکتون – پکستون) و همراه بودن سوزن اسفنج و رادیولر با آنها، نشانگر تشکیل آنها در محیط های دریایی با عمق بیشتر است. مطالعه دقیق شوارگرینیدهای بخش قاعده ای منجر به شناسایی جنس جدید Iranella گردیده است. این جنس شبیه به پارشواگرینا می باشد با این تفاوت که پاراشوگرینا فاقد کانی کولی بوده و در رسوبات وانتر از ساکمارین مشاهده نمی شود.