سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز رضائی – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
احد کاظمی – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک روش ابتکاری جدید جهت مکان یابی و تعیین اندازه بهینه خازن ها در شبکه های توزیع ارائه و پیشنهاد می گردد. هدف حداقل کردن توان حداکثر و تلفات انرژی در سیستم های شعاعی با در نظر گرفتن هزینهخازن است. به کمک این روش مکان و اندازه گیری بهینه خازن ها، با توجه به خازن هایی که می توانند در سیستم توزیع شعاعی نصب شوند و با در نظر گرفتن یک مدل بار چند سطحی تعیین میگردد. راه حل پیشنهادی بر روی یک شبکه نمونه تست شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته اند.