سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین درودیان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
رسول نورالسناء – هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
هوشنگ کیانی – هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پیچیدگی و گوناگونی فزاینده کسب و کار امروزی، مدیران را مجبور کرده است تا در پی یادگیری مستمر و اثر بخش باشند. فرآیند یادگیری قابلیت انطباق سازمان را بالا می برد و به سازمان کمک می کند که یک ترکیب مناسب از اثر بخشی عملیاتی و استراتژی را هدایت کند. شناسایی شاخص عملکرد جهت هدایت سازمان به سوی اهداف بلند مدت شرایطی، حیاتی است. یکی از مشکلات عمده و چشمگیر صنایع کوچک و متوسط که قدرت رفابتی آنها را با صنایع بزرگ مشابه به شدت کاهش می دهد، مشکل نداشتن یک استراتژی کسب و کار مشخص و هدفمند و کارآمد است، به دلایل مختفف و از جمله هزینه بر زمان بر بودن فرایند تدوین استراتژی و سناریوپردازی رشد، عدم توجیه اقتصا ی در کوتاه مدت و در بعضی موارد نبود نگرش استراتژیک در صاحبان این صنایع به این صنایع به این مقوله، از قدرت رقابتی و رشد این کسب و کارها کاسته می شود. در این مقاله با استفاده از نگرش سیستمی و کاربرد سیستمهای دینامیکی در نقشه استراتژی BSC و ایجاد یک نقشه استراتژی پویا و دینامیک به ارائه یک روش کم هزینه و ساده برای سناریوپردازی پرداخته می شود که به جهت نوع فرآیند و قابلیتهای این صنایع می توند راهگشا باشد.