سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد ملاکی – شرکت فنی و مهندسی ادصاب
ابوذر صمیمی – شرکت فنی و مهندسی ادصاب
محمد توکلی بینا – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود علی اکبر گلکار – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای جایابی و مقداریابی بهینه جبرانساز استاتیکی STATCOM ارائه شده است . جایابی جبرانسازها با استفاده از روش آنالیز حساسیت و مقداریابی(sizing) این تجهیزات با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شدهاست . از مدل میانگین برای مدلسازی دقیق تلفات در مطالعات جایابی استفاده شده است . شبیه سازیهای انجام گرفته در این مقاله با استفاده از نرم افزار DIgSILENT صورت گرفته و همچنین برای پیاده سازی الگوریتم های پیشنهادی از زبان برنامه نویسی این نرم افزار یعنی DPL استفاده شده است . شبکه نمونه انتخاب شده برای تست الگوریتم یک شبکه نمونه واقعی یعنی شبکة توزیع ۲۰ kV شهر خرمدره در استان زنجان است .