سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن کلانتر – دانشیار گروه قدرت، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
مصطفی صدیقی زاده – دانشجوی دکتری قدرت، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، گر

چکیده:

ژنراتورهای القایی با خروجی دوبل بدلیل عملکرد سرعت متغیر خود دارای راندمان بالایی در بازه وسیعی از سرعت ها می باشند و دیده می شود که در بسیاری از مزارع بادی از این ژنراتورها استفاده می شود . بدلیل نقش عمده ای که به تولید بادی در سیستم های تجدید ساختار یافته جدید داده شده است لذا نیاز به مطالعه اثراتی که این نوع تولید بر روی شبکه دارد، بیشتر احساس می شود . یکی از مهمترین مسائل این نوع ژنراتورها راه اندازی آنها می باشد . در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی این نوع ژنراتورها یک روش جدید برای راه اندازی بر اساس چهار مرحله راه اندازی معرفی شده است . سپس اگوریتم این روش استخراج شده ومورد شبیه سازی قرار گرفته است . در نهایت نتایج شیه سازی با نتایج اندازه گیریهای انجام شده بر روی یک ژنراتور القایی با خروجی دوبل مقایسه شده و توانایی این الگوریتم به اثبات رسیده است .