سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حمید ظهیری – دانشجوی دکترا و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
سید علیرضا سیدین – استادیار گروه برق ، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این تحقیق یک روش جدید دسته بندی بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است . الگوریتم ژنتیک ارائه شده دارای یک کنترل کننده شبکه عصبی مصنوعی است که کار تعیین نرخ دو رگه سازی و جهش را در هر بار تولید نسل بر عهده دارد وظیفه اصلی این کنترل کننده تسریع همگرائی الگوریتم ژنتیک در یافتن ابر صفحه ها در فضای ویژگی با ابعاد بسیار زیاد است این ابر صفحه ها از توابع تصمیم گیری بدست می آیند . به عنوان یک کاربرد ، روش ارائه شده برای طبقه بندی سیگنالهای برگشتی شبیه سازی شده از قسمتهایچرخان اهداف رادار ، به کار گرفته شده است . نتایج به دست آمده ضمن ارائه دادن قدرت بیشتر این دسته بندی کننده در طبقه بندی اهداف ناشناس ، نسبت به تحقیقات قبل ، کارآمدتر بودن عملکرد شبکه عصبی در تسریع همگرائی الگوریتم ژنتیک نسبت به روشهایی که تا کنون به این منظور معرفی شده اند را نشان می دهد .