سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
محسن کلانتر – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
داود طالبی خانمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله شاخص جدیدی برای تحلیل پایداری ولتاژ درشبکه های توزیع شعاعی پیشنهاد شده است. سه شاخص پایداری متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته و اشکالات انها بررسی شده است. اشکال عمده شاخص های موجود برای تحلیل پایداری ولتاژ این است که در نقطه فروپاشی ولتاژ به عدد مشخصی همگرا نمی شوند. لذا تعیین نقطه فروپاشی ولتاژ برای یک شین با استفاده از این شاخص ها ممکن نیست. در این مقاله شاخص جدیدی برای تحلیل پایداری ولتاژ ارایه شده و با مقایسه نتایج حاصل از آن با دیگر شاخص های پایداری ولتاژ کارایی آن اثبات شده است. همچنین تاثیر کاربرد جبرانساز استاتیکی توزیع (DSTATCOM) بر اساس شاخص پیشنهادی بر بهبود پایداری ولتاژ بررسی شده است. نشان داده شده است که حساس ترین شین به فروپاشی ولتاژ الزاما بهترین محل برای نصب جبرانساز نیست. تمامی شبیه سازی ها برای مدل های مختلف بار توان ثابت، جریان ثابت، امپدانس ثابت و ترکیبی انجام شده است.