سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا دهملایی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجوی دکتری دانشکده مواد
مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سوپر آلیاژها و فولاد های مقاوم به حرارت به دلیل مقاومت خزشی و اکسیداسیون عالی در دمای بالا کاربردهای مختلفی را در صنایع گوناگون پیدا کرده اند. استفاده از فلز پر کننده با خواص دمای بالای (مقاومتی خزشی و اکسیداسیون) مناسب از اهمیت خاص در اتصال غیر مشابه این دو آلیاژ برخوردار است. در ای پژوهش از سوپر آلیاژ Inconel 617 به عنوان فلز پر کننده استفاده گردید. جوشکاری غیر مشابهی بین سوپر آلیاژ Incology 800 و فولاد مقاوم به حرارت HP با روش GTAW انجام شد. ساختار میکروسکوپی فلزات پایه، فلز جوش و ناحیه مجاور جوش دو آلیاژ توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی SEM مجهز به آنالیز کننده نقطه ای EDS مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خواص مکانیکی اتصال حاصل (استحکام کششی، استحکام تسلیم، درصد ازیاد طول ، مقاومت به ضربه و سحتی) نیزتعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که جوش از پیوستگی مطلوبی برخوردار بوده و هیچ گونه اثری از ترک در ناحیه جوش و فلز جوش مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که جوش از خواص مکانیکی مناسبی برخوردار است.