سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید احمد مو سوی جوردی – کار شناس مهندسی مکانیک-مدیر عامل شرکت آلاس سهند
محمد رضا جلالی – کارشناس مهندسی برق
کریم ستاری – کارشناس مهندسی شیمی
حمید شکاری – کارشناس ارشد ریاضی

چکیده:

در این مقاله چگونگی شکل گیری و ابعاد مختلف مرتبط با یک فناورینو در ارتباط با سوزاندن کلهی پسماندهای بیمارستانی به جز بخش رادیو اکتیو بخشی از پسماند های شهری که قابلیت باز یافت ندارند و بخشی از پسماند های خطر ناک صنعتی در کوره ی دوار مرکزی با درجه حرارت بالا و تولید کلاینر سیمانمعرفی و توضیح داده می شود.این طرح برای اولین بار در ایرانتوسط شرکت آلاسسهند ارائهو به عنوان یک ایده و روش نو در اداره یثبت شر کت ها تحت شماره ی۴۱۴۲۳ به ثبت رسیده است و در حال حاضر در مرحلهی ساخت اولین نمونه (پیلوت طرح) می باشد .همچنین با بررسی های انجام شده طرح کاملا مشابه با طرح ارائه شده در جهان نیز شناسایی نگردیده است.