سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مجیری – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا بخشایی –
مسعود شفیعی – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تخمین روی خط فرکانس یک سیگنال سینوس ی از مسائل اساسی تئوریک می باشد که کاربردهای عملی فراوانی دارد. اخیرًا یک فیلترشکاف دار وفقی با خاصیت پایداری مجانبی سراسری برای تخمین وفقی فرکانس سیگنال سینوسی خالص مطرح شده است . در عمل مواردی وجود دارد که سیگنالها سینوسی خالص نبوده و دارای هارمونیک می با شند، بنابراین ارائه روشی برای استخراج فرکانس اصلی این سیگنالها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در این مقاله یک فیلتر شکاف دار وفقی اصلاح شده که می تواند جهت تخمین فرکانس اصلی این سیگنالها به کار رود، ارائه شده است . با ارائه یک قضیه و اثبات آن، وجود و پا یداری مجانبی محلی یک مدار تناوبی برای این فیلتر شکاف دار وفقی با ورودی پریودیک اثبات می شود . این قضیه حالت خاص ورودی سینوسی خالص را نیز شامل می شود. اثبات قضیه برمبنای قضیه معدل گیری از نظریه سیستمهای دینامیکی می باشد. شبیه سازیهای کامپیوتری مؤید مباحث تئوریک می باشد