سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مانی الهی – شرکت ساپکو
کاوه محمدسیروس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدلها و روشهایی که تاکنون برای شناسایی دوره عمر سازمانها، مورداستفاده قرار گرفته اند. دارای نقاط ضعفی می باشند که به طور خلاصه عبارتند از جامع نبودن، در نظر نگرفتن حالت های خاص دوره عمر، در نظر نگرفتن برخی عوامل موثر در تعیین دورهعمر سازمانها، در نظر نگرفتن حالت های مختلف برای بیان وضعیت سازمان و دقت کم در نتیجه گیری ها، در مجموع به نظر می رسد دو عامل دقت و جامعیت مهمترین عواملی هستند که یم توان برای بهبود روشهای موجود شناسایی دوره عمر سازمان، بر روی آنها تمرکز کرد. براین اساس، برای بهبود روشهای موجود، در مدل پیشنهادی، سعی شده است عوامل کلیدی موثر در گذر سازمان از مراحل مختلف دوره عمر آن، شناسایی کرد. به منظور در نظر گرفتن حالت هایه مختلف برای بیان وضعیت سازمان، متغیرهای زبانی جایگزین های پاسخ های صفر و یک شده اند. برای بالا بردن دقت نتیجه گیریها نیز از استنتاج فازی استفاده شده است.