سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن حقیقی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران
سجاد قربانی – کارشناس ارشد کامپیوتر نرم افزار تهران
مریم محبتی – کارشناس ارشد کامپیوتر نرم افزار تهران

چکیده:

علی رغم وجود مزایای مستقیم و غیرمستقیم فراوان در استفاده از سیستم های ERP معمولا پیاده سازی این گونه از سیستم ها با مشکلات جدی رو برو است به نحوی که گاه عملیات اصلی سازمان استفاده کننده را نیز به مخاطره می اندازد یکی از دغدغه های مهم در پیاده سازی سیستم های ERP نیاز به ایجاد یکپارچگی بین عملکرد های بخش های مختلف سازمان و نیز تامین یکپارچگی بین نرم افزار ERP یا نرم افزار های قدیمی سازمان است که همچنان برای آن ارزشمند محسوب می شوند. در این مقاله براساس روش عامل گرا یک معماری پیشنهاد می شود که با تکیه بر چندین عامل مستقل ولی همکار، یکپارچگی مورد نظر در سیستم های ERP را تامین می نماید. در این معماری بر جنبه هایی از هوشمندی و یادگیری در سیستم های ERP نیز تاکید شده است.