سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روانبخش رئیسیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بخت
فرهاد موسوی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده کشاورزی – گروه آبیاری

چکیده:

برای اندازه گیری میزان فرسایش خاک، روش های گوناگونی اعمال می گردد که از جمله این روش ها، اندازه گیری فرسایش خاک در پلات های تحت شرایط طبیعی است . در این روش، وجود اطلاعات کافی و طولانی مدت، لازم و ضروری است . مشکل دیگر آن است که نتایجی که از باران های طبیعی مختلف بدست می آید به دلیل تغییر پذیری باران و عدم وجود روش های مشخص برای اندازه گیری دامنة قطر قطرات باران، سرعت برخورد قطرات و انرژی باران با هم قابل مقایسه نیستند [۶ ، ۸ و ۱۰] علاوه بر این صرف هزینه و زمان زیاد از دیگر معایب این روش می باشند . از این رو اندازه گیری فرسایش خاک با استفاده از بارانسازهای مصنوعی مورد توجه محققان واقع شده و کاربرد فراوانی یافته است . از بزرگترین مزیت های انجام تحقیق با بارانساز مصنوعی، سرعت، کارآیی و کنترل بیشتر نسبت به مطالعه با استفاده از باران طبیعی است .