سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۲۴
نویسنده(ها):
ذوالفقار محمدی – کارشناسی ارشد حقوق اسلامی و زبان انگلیسی
سیده سکینه موسوی – کارشناسی ارشد حقوق اسلامی و زبان انگلیسی

چکیده:
بی حجابی، رعایت نکردن پوشش مقرر در شرع مقدس اسلام است که در جامعه کنونی ما به اشکال مختلف رو به گسترش است. معظل بی حجابی علل و عوامل مختلفی دارد که از مهمترین علل آن می توان به استکبار جهانی اشاره کرد که با نظام اسلامی مخالف هستند و درصدد براندازی و مبارزه جدی با آن می باشند. آنها از یک طرف به دلیل تجربیات تاریخی و از طرف دیگر به دلیل مطالعات علمی، می دانند که یکی از راه های اساسی مقابله این است که مردم ما، به ویژه جوانان از نظام ارزشی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران فاصله بگیرند بنابراین بهترین ابزار برای پیشبرد اهداف خود را در بی حجابی و عریان گرایی زنان می یابند و سعی می کنند با روش های مختلف زنان و دختران را به بی حجابی سوق داده و بی بندوباری را در جامعه رواج دهند و کاری کنند که مردم ایران اسلامی توجه شان ازمسائل جدی به مسائل غریزی و رفتارهای جنسی جلب شود که امید است با توکل برخدا و همت این مردم بزرگ و در راس آنها علما و فضلا و رهبری عزیز این نقشه شوم دشمنان نیز خنثی گردد.