سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین کیانی – تهران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندس
سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی –
محمدسعید یارمند –
زهرا امام جمعه –

چکیده:

روش ژل مایع روشی است که برای معلق سازی ذرات جامد در نوشیدنی ها قابل استفاده می باشد. ژل های مایع عبارتند از محلول هایی که در تنش های برشی پایین رفتاری بسیار شبیه به ژل نشان می دهند ولی در تنش های برشی بالا مانند سیالات عمل می نمایند. در این روش، ضمن حفظ سیالیتلازم، در نوشیدنی تنش تسلیم ایجاد می گردد. در این تحقیق از روش ژل مایع برای معلق نمودن ذرات جامد سبزی معطر، در نوشیدنی لبنی اسیدی ایرانی(دوغ) استفاده به عمل آمد. هیدروکلوئید های ژلان و پکتین برای این منظور به کار گرفته شدند. نتایج نشان داد که ژلان و پکتین به تنهایی برای معلق سازی ذرات مناسب نیستند. ژلان و پکتین به شکل همراه سازگار بودند و باعث پایداری قابل توجه دوغ شدند. در نمونه ژل مایع تنش تسلیم مشاهده شد و با روش برون یابی بر اساس مدل پلاستیک بینگهام مقدار آن اندازه گیری شد. محاسبات معلق سازی بر پایه تنش تسلیم انجام شد که با نتایجمشاهده پایداری همخوانی داشت.