مقاله معماران اساطيري ايران به روايت شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: معماران اساطيري ايران به روايت شاهنامه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرآغاز معماري
مقاله شاهنامه
مقاله اسطوره
مقاله ادبيات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارژمند محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جست و جوي ريشه هاي معماري ايران و شناسايي قديمي ترين معماران ايران زمين، بررسي آثار برجاي مانده، اولين گام است. در غياب آثار معماري، شايد رجوع به آثار مكتوب و ادبي امري اجتناب ناپذير باشد. از اين نظر، شاهنامه فردوسي، به دليل در برداشتن اغلب اسطوره هاي قومي و نيز سخن از ابتداي پيدايي ايرانيان، از منابعي است كه رجوع به آن در صدر منابع موجود قرار دارد. خوش بختانه در شاهنامه،‌ از نخستين معماران يا معماران اساطيري سخن رفته است. با آنكه اين بازيابي چندان وضوحي ندارد، از حوادثي خبر مي دهد كه ياريگر پژوهشگر در اين شناسايي است.
در اين مقاله كوشيده ايم، با رجوع به شاهنامه و با ورود به دنياي اسطوره، اثري از قديمي ترين معماران اين سرزمين بيابيم و سرانجام معلوم داريم كه اگر به پيروي از شاهنامه، كيومرث را مبدا هويت بخش اين مردما بدانيم، آنگاه از معماران دوره اساطيري چه خبري در دست خواهيم داشت، و در ادامه، تفسيري از اساطير مربوط را مورد ملاحظه قرار خواهيم داد.