مقاله معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي: شهر فيض آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۵۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي: شهر فيض آباد)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم آسايشي
مقاله شاخص دما فيزيولوژيک
مقاله زاويه تابش
مقاله فيض آباد
مقاله معماري همساز با اقليم
مقاله فيض آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ادب حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نژاد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر فيض آباد با اقليمي گرم و خشک در نواحي جنوبي استان خراسان رضوي واقع شده که به عنوان الگويي از شهر هاي منطقه گرم و خشک جهت مطالعات معماري همساز با اقليم انتخاب شده است. در اين تحقيق شرايط اقليم آسايشي به صورت روزانه توسط توسط شاخص دما– فيزيولوژيک ارزيابي شده است. نتايج اين شاخص نشان داد که دوره آسايش اقليمي اين شهر کوتاه و محدود به دوره اي ۳۹ روزه است که عمدتا درطي فروردين و مهرماه به وقوع مي پيوندد. تضاد شرايط حرارتي در طي سال کاملا آشکار مي باشد، به گونه اي که ۱۳۵ روز از سال در شرايط حساسيت گرمايي گرم و داغ و ۷۴ روز از سال در شرايط سرد و بسيار سرد قرار دارد.
هدف از اين تحقيق استفاده حداکثري از پتانسيل هاي محيطي در جهت صرفه جويي مصرف انرژي و بالا بردن کيفيت آسايشي در محيط هاي مسکوني و سالم سازي محيط زيست  مي باشد. در همين راستا و با در نظر گرفتن زاويه تابش، جهت تابش خورشيدي، جهت وزش بادهاي مفيد و مضر و توجه به اهميت سايه ها در تابستان به ارايه دستور العمل هايي متناسب با شرايط اقليمي براي اين شهر پرداخته شده است. طبق نتايج حاصل مناسب ترين جهت استقرار ساختمان ها در اين شهر محدوده اي از ۳۰ درجه جنوب غرب تا ۷۰ درجه جنوب شرق به عنوان جهات قابل قبول مي باشد که از آن ميان مناسب ترين جهت محدوده جنوب تا زاويه ۳۰ درجه جنوب شرق مي باشد. در خصوص جهت يابي صحيح معابر و خيابان ها، جهت شمالي– جنوبي اولويت نخست و جهت شمال غربي– جنوب شرقي اولويت بعدي را داراست که در يک چنين شرايطي حداکثر تطابق را با شرايط اقليمي دارا خواهد بود.