مقاله معماري و شهرسازي ايران در دوران گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: معماري و شهرسازي ايران در دوران گذار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري معاصر
مقاله ساخت و ساز
مقاله مدرنيته
مقاله معماري مدرن
مقاله بحران هويت
مقاله جامعه شبکه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي سيدغلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معماري ايران براي باز يافتن جايگاه ويژه خود راه دشواري پيش رو دارد، زيرا با جامعه اي در حال تحول روبروست که جريان هاي صنعتي شدن، جهاني شدن و شبکه اي شدن را تجربه مي کند. هنر و معماري در چنين موقعيتي نقش موثري در بازتعريف هويت (زماني که بحران هويت بزرگترين چالشي است که انسان با آن مواجه است) خواهند داشت. گذار از جامعه سنتي به مدرن و جامعه مدرن به شبکه اي در تمامي دنيا در حال بروز است و تاثيرات مطلوب و نامطلوب خود را بر جوامع مي گذارد. جامعه ايران نيز دوران گذار از جامعه سنتي به مدرن را بسيار سريع و بدون ايجاد زيرساخت هاي لازم علمي، فرهنگي و هنري تجربه نموده است. در چنين شرايطي ظهور جامعه شبکه اي نيز در بطن جامعه ايراني در حال وقوع است. براي ايجاد کالبد مناسب، گام نخست شناخت وضعيتي است که با آن مواجه هستيم. لذا معماري معاصر ايران در دهه اخير نقد گرديده است.