سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا الماسی – کارشناس معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
شادی قادری دوست – کارشناس معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

روستاهای قدیمی که در دل کوهپایه ها جای گرفته اند با توجه به هماهنگی خاصی که با طبیعت و شرایط اقلیمی منطقه دارند از اهمیت خاصی برخوردارند. تعلق، دلبستگی و هم آوایی با مکان و سکونتگاه، مفهومی درونی است که مولفه هایی متعدد بر تبیین ان دلالت دارند. از جمله ی مولفه های اصلی این مبحث مواجه بر همکنش معماری و طبیعت است که با دیدگاه دقیق با مسایل زیباشناختی و فرهنگی مردم تلفیق شده و مجموعه ای مرجع را پدید آورده است که حاصل مواجهه انسان با محیط طبیعی و دیدگاه ان از تجربه فضایی و یا تجربه در مکان بودن است. در این نوشتار با بررسی کیفیت و چگونگی سازگاری انسان با محیط طبیعی در هماهنگی با عناصر بومی روستایی نمونه (نظیر مصالح و اقلیم و شیب زمین) به معرفی هرچند اجمالی ویژگی های معماری روستا پرداخته شده است.